Uppletandedag
Datum: Ingen kurs planeras för tillfället!
Tid:
Pris:
Max antal ekipage:
Kravet för att gå kursen är att ha inkallning och apportering på sin hund.
Instruktör är Fia Ahlström