1 plats kvar i Brukslydnadskursen appell/lägre klass!