En ny vardagslydnadskurs som startar i slutet av mars ligger ute på hemsidan.